#Education
Target:
Ελληνικό Κοινοβούλιο
Region:
Greece

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΔΔΥ)
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γονείς, πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ζητάμε να μην καταργηθούν τα ΚΕΔΔΥ, όπως δυστυχώς προβλέπεται στο κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Η κατάργηση τους θα οδηγήσει στην υποβάθμιση, απαξίωση και διάλυση επί της ουσίας και αυτής τηs ελάχιστης ή υποτυπώδους ειδικής εκπαίδευσης που παρέχεται στη χώρα μας.
Η εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες δεν αποτέλεσε ποτέ προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας, με αποτέλεσμα έως σήμερα και καθόλου τυχαία όλο το οικοδόμημα του Υπουργείου που ονομάζεται ειδική αγωγή να στηρίζεται σε προγράμματα του ΕΣΠΑ κα να μην υπάρχει ένα οργανωμένο και ολοκληρωμένο σύστημα παροχών ειδικής εκπαίδευσης και υποστήριξης.
Τα ΚΕΔΔΥ, που ιδρύθηκαν ουσιαστικά με τον Ν.2817/2000 ως Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και μετονομάστηκαν σε ΚΕΔΔΥ με τον Ν.3699/2008 ήρθαν να συμπληρώσουν ένα τεράστιο κενό στον τομέα της εκπαιδευτικής διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες/αναπηρίες μέσα στα σχολεία τους. Ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός των ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ και η διεπιστημονικότητα τους αποτέλεσαν μεγάλη καινοτομία στην εκπαίδευση. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και τη διεθνή πρακτική στην ειδική εκπαίδευση, η οποιαδήποτε ειδική εκπαιδευτική παρέμβαση σε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία αρχίζει και βασίζεται πάντα στην εκπαιδευτική διάγνωση και αξιολόγηση του, το δε πρόγραμμα του ελέγχεται ταχτικά και υποστηρίζεται από τους εκπαιδευτικούς του και από διεπιστημονική ομάδα.
Από την ίδρυση τους μέχρι σήμερα τα ΚΔΑΥ- ΚΕΔΔΥ παρ όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν λόγω και της έλλειψης στελέχωσης και υποστήριξης από το Υπουργείο έχουν αξιολογήσει και υποστηρίξει χιλιάδες παιδιά, οικογένειες και εκπαιδευτικούς προσφέροντας υπηρεσίες σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, το έργο των ΚΕΔΔΥ φαίνεται ότι δεν εκτιμάται από κάποιους παράγοντες εντός και εκτός του Υπουργείου, αφού η πρώτη προσπάθεια κατάργησης τους από το Υπουργείο αποπειράται το 2011-12. Τα σχέδια αυτά δεν υλοποιήθηκαν τότε μπροστά στη γενικευμένη αντίδραση εκπαιδευτικών, γονέων και φορέων του αναπηρικού κινήματος.
Μια δεύτερη προσπάθεια κατάργησης των ΚΕΔΔΥ γίνεται και τώρα από το Υπουργείο Παιδείας με την πρόφαση της αποκέντρωσης των υπηρεσιών και τα ΚΕΔΔΥ αφομοιώνονται στα ΚΕΣΥ (Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης) μαζί με σειρά άλλων υπηρεσιών διαφορετικού προσανατολισμού και αντικειμένων. Τα ΚΕΣΥ είναι συγκεντρωτικές, δαιδαλώδεις με πολλαπλές ευθύνες και καθήκοντα υπηρεσίες, οι οποίες μεταθέτουν την απόλυτη ευθύνη της στήριξης των μαθητών στις σχολικές μονάδες. Προωθείται μια άκρως αντιεπιστημονική και επικίνδυνη αντίληψη θεωρώντας ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες/αναπηρίες, οι μαθητές που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα, η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι κοινά επιστημονικά πεδία και μπορούν να αντιμετωπιστούν με κοινές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές!

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΔΔΥ)
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Καλούμε στην συγκέντρωση υπογραφών ώστε να μην ψηφιστεί το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Αν ψηφιστούν οι νέες αυτές αντιλήψεις και αλλαγές του Υπουργείου διακυβεύεται το δικαίωμα έγκαιρης αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία από εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τη διεθνή αλλά και την έως τώρα ελληνική πρακτική. Πλέον ανατίθεται η όλη ευθύνη στους εκπαιδευτικούς των σχολείων με το πρόσχημα της ενταξιακής εκπαίδευσης. Η επιτυχία ή αποτυχία οποιασδήποτε παρέμβασης χρεώνεται ξεκάθαρα στους εκπαιδευτικούς και στο ίδιο το παιδί. Η ίδρυση των ΚΕΣΥ απομονώνει και οδηγεί σε αποτυχία τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία καθώς η αξιολόγηση τους και η υποστήριξη τους θα πραγματοποιείται από τα ΚΕΣΥ μόνο και εφόσον έχουν προηγηθεί πολυδαίδαλες διαδρομές και η όποια παρέμβαση έχει αποτύχει.
Η κατάργηση των ΚΕΔΔΥ θα οδηγήσει οικογένειες και μαθητές σε φορείς αξιολόγησης και διάγνωσης εκτός εκπαίδευσης, ιατρικοκεντρικούς επί το πλείστον, ιδιωτικούς. Η αγωνία της οικογένειας θα απαντάται με οικονομικό αντίτιμο. Το ερώτημα για το πώς θα συνδέονται οι ιατρικοκεντρικοί φορείς με τα σχολεία αφού δεν έχουν και δεν οφείλουν να έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό δεν φαίνεται να απασχολεί τους εμπνευστές της διάλυσης των ΚΕΔΔΥ.
Το Υπουργείο παιδείας φαίνεται ότι αγνοεί ή ακόμα χειρότερα αδιαφορεί για βασικές αρχές της ειδικής εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως ότι: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υλοποιηθεί ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χωρίς οργανωμένες και εξειδικευμένες στην ειδική εκπαίδευση, δομές αξιολόγησης και υποστήριξης τους, όπως είναι τα ΚΕΔΔΥ. Σε καμία περίπτωση τα σχέδια κάποιων για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της ειδικής εκπαίδευσης με προγράμματα ΕΣΠΑ δεν θα φέρουν αναβάθμιση, βελτίωση της ποιότητας και βιωσιμότητας της ειδικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αντίθετα συνεχίζεται η υποτίμηση της και η εκμετάλλευση της από τους δήθεν ειδικούς που περιβάλουν κάθε φορά το Υπουργείο Παιδείας και που αναλαμβάνουν με το αζημίωτο «να ταχτοποιήσουν» τον ευαίσθητο αυτό χώρο.
Διαμαρτυρόμαστε και αντιστεκόμαστε λέγοντας:
Ο Χ Ι
• Στην κατάργηση ή στη συγχώνευση των ΚΕΔΔΥ
• Στην εξάρτηση και στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών αξιολόγησης, διάγνωσης και υποστήριξης από πελατειακά συστήματα
• Στην απαξίωση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στην υποβάθμιση της ένταξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση
• Στην εκμετάλλευση και ομηρία των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία και των οικογενειών τους
Καλούμε όλους να υπογράψουν στο ψήφισμα ενάντια στην κατάργηση των ΚΕΔΔΥ

The ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΔΔΥ petition to Ελληνικό Κοινοβούλιο was written by Πρωτοβουλία ενάντια στην κατάργηση των ΚΕΔΔΥ and is in the category Education at GoPetition.