#Environment
Target:
ΥΠΕΚΑ
Region:
Greece
Website:
antigoldgreece.wordpress.com

Με ΕΠΕΙΓΟΝ σημερινό (10/10/2012) του εγγραφο προς το Δασαρχείο Αρναίας, το Υπουργείο “Περιβάλλοντος” δίνει ΕΝΤΟΛΗ στο Δασαρχείο να υπογράψει “Πρωτόκολλο Εγκατάστασης και Υλοτόμησης” με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, για την υλοτόμηση ΟΛΩΝ των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην 7633/2012 απόφαση παραχώρησης δάσους του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Η απόφαση αυτή αφορά 3.273 στρέμματα δάσους, αρχέγονου δάσους, στις Σκουριές και 857 στρέμματα στον Κοκκινόλακκα για την κατασκευή χώρου απόθεσης επικινδύνων αποβλήτων.

Υπενθυμίζουμε ότι ο όρος 14 της εν λόγω Απόφασης προϋποθέτει την ύπαρξη Ειδικής Έγκρισης Επέμβασης του νόμου 998/79 (δασικού νόμου) και Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης για όλα τα σχεδιαζόμενα υποέργα. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Η Έγκριση Τεχνικής Μελέτης για το “υποέργο Σκουριές” (Απόφαση Δ8-Α/Φ.7,49,13/2809/349/10. Φεβρ.2012) που έχει δοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταλλευτικών Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ επιτρέπει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τις κάτωθι εργασίες:

Διαμόρφωση της κύριας οδού πρόσβασης μεταλλείου Σκουριών (από το Χοντρό Δέντρο μέχρι τις Σκουριές). Κατασκευή ράμπας και φρέατος υπόγειου μεταλλείου Σκουριές. Καμία άλλη εργασία κατασκευής / εγκατάστασης / λειτουργίας δεν επιτρέπεται να γίνει στις Σκουριές. Επιπλέον για να εγκριθούν αυτές οι Τεχνικές Μελέτες προϋποτίθεται η ύπαρξη εγκεκριμένου Επενδυτικού Σχεδίου που επίσης δεν υπάρχει.

Από τα τέλη Μαρτίου η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, αυθαίρετα και χωρίς να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες, έχει καταλάβει την περιοχή των Σκουριών στο όρος Κάκαβος, με σκοπό να ξεκινήσει τις εργασίες κατασκευής του επιφανειακού μεταλλείου, του εργοστασίου χρυσού και των χώρων απόθεσης αποβλήτων. Όλο αυτό το διάστημα, έχοντας την κάλυψη της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει έρθει πολλές φορές αντιμέτωπη με τους κατοίκους της περιοχής που αγωνίζονται για την προστασία του δάσους.

Με το σημερινό ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφο προς το Δασαρχείο παρακάμπτεται η νομιμότητα, παρακάμπτονται οι Εγκρίσεις Τεχνικών Μελετών και η έγκριση Επενδυτικού Σχεδίου και το ΥΠΕΚΑ διατάζει ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΟΛΑ. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε πληροφορίες ότι η εταιρεία πίεζε το Δασαρχείο να επιτέψει την υλοτόμηση όλου του δάσους και το δασαρχείο αρνούνταν.

***

By its URGENT (today’s 10/10/2012) document to Arnaia Forestry, the Ministry of “Environment” instructs the Forest Service to sign a ” Setup and felling Protocol” with the company HELLAS GOLD for the felling of all the forest land included in the 7633 / 2012, granting forest decision of the G.S. of the Decentralized Administration of Macedonia and Thrace.

This decision concerns 3,273 acres of forest, primeval forest, in Skouries and 857 acres in Kokkinolakkas for the construction of a depot for hazardous waste.

We remind everyone (all concerned) that Term 14 of the Decision requires a specific approval of intervention according to the law 998/79 (Forest Law) and Engineering Design Approval for all proposed subprojects. None of this exists!

The Technical Approval Study for the “subproject Skouries” (Decision Δ8-Α/Φ.7,49,13/2809/349/10.. Febr.2012), given by the competent Directorate of Mineral Mining Industry of ΥΠΕΚΑ Ministry, permits only the following tasks:-

The configuration of the Skouries mine access road (from Hondro Dendro to Skouries). The manufacturing of a ramp and an underground shaft of mine Skouries. No other work construction / installation / operation is allowed in Skouries.

In addition, for the approval of this technical analysis, it is presupposed the existence of an approved investment plan. This also does not exist.

Since late March the company HELLAS GOLD, has arbitrarily and without having the necessary authorization, occupied the area of Skouries on Kakavos Mount, in order to begin the construction of the surface mine, the gold processing factory and the waste repository. During this time, and while, having cover from the Greek Police, it has been faced many times by local residents struggling to protect the forest.

With today’s URGENT document to the Forest Service, legality has been bypassed. The Approvals of the Technical Studies and the approval of the investment projects have been bypassed, and the Ministry of Environment commands everything to be cut. In the previous interval we had information that the company was pushing the Forest Service to allow the felling of the entire forest and the forestry department refused.

Απαιτώ να ανακληθεί άμεσα η απόφαση για υλοτόμηση ΟΛΩΝ των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην 7633/2012 απόφαση παραχώρησης δάσους του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Η απόφαση αυτή αφορά 3.273 στρέμματα δάσους, αρχέγονου δάσους, στις Σκουριές και 857 στρέμματα στον Κοκκινόλακκα για την κατασκευή χώρου απόθεσης επικινδύνων αποβλήτων και είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

Δεν έχετε δικαίωμα να στερείτε από εμάς και από τα παιδιά μας έναν πολύτιμο πνεύμονα πρασίνου, δίνοντάς μας χώρο ταφής αποβλήτων αντ'αυτού! ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ που επηρεάζουν την υγεία και το μέλλον μας, των πολιτών και του τόπου μας.

***

I demand the decision for the felling all the forest land included in the 7633/2012 decision of the G.S. of the Decentralized Administration of Macedonia and Thrace which is related to forest concession, to be immediately revoked.

This decision concerns 3,273 acres of forest, primeval forest, in the area of Skouries and 857 acres in Kokkinolakkas area for the construction of a repository for hazardous waste AND THIS IS ILLEGAL.

You have no right to deprive us and our children of a valuable ‘green lung’, nor to give us landfills for toxic waste in return! YOU ARE NOT ENTITLED IN SUCH DECISIONS that affect the health and future of our citizens and our country.

GoPetition respects your privacy.

The ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ! petition to ΥΠΕΚΑ was written by Anonymous and is in the category Environment at GoPetition.