#Environment
Target:
ΥΠΕΝ
Region:
Greece
Website:
www.facebook.com

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ
Για τη ματαίωση των σχεδίων εγκατάστασης ανεμογεννητριών
στην περιοχή των ΔΕ Φουρνά και Κτημενίων

Εμείς, που υπογράφουμε το Υπόμνημα αυτό, εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας αναφορικά με την εγκατάσταση των τεσσάρων (4) αιολικών σταθμών στις θέσεις «Κόκκαλα – Τρίκορφο», «Τρία Σύνορα», «Σπανός – Κόμπολος» και «Γάβραινα» στις Δημοτικές Ενότητες Φουρνά και Κτημενίων.

Επιγραμματικά να θυμίσουμε ότι στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχουν κατατεθεί αιτήσεις για την εγκατάσταση τεσσάρων αιολικών σταθμών 25 ανεμογεννητριών συνολικά, ύψους 180μ η κάθε μια, σε υψόμετρα πάνω από 1400 μέτρα συνολικής ισχύος 114,2 MW. Δικαιούχοι των τεσσάρων αυτών σταθμών είναι τέσσερις αντίστοιχα εταιρείες (δύο Μονοπρόσωπες ΙΚΕ και δύο ΑΕ), οι οποίες ανήκουν στην ίδια εταιρεία με την επωνυμία «GREENTOP ENERGY SYSTEMS ΑΕ». Έχουν δε πάρει άδεια παραγωγού και έχει κατατεθεί μια ενιαία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «του Συγκροτήματος Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.)», η οποία είναι σε διαβούλευση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του ΥΠΕΝ με τον - τόσο κατανοητό! - τίτλο «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 4 Α.Σ.Π.Η.Ε., ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 114,2 MW» μέχρι 10/8/2021.

Δηλώνουμε ότι είμαστε υπέρ των ΑΠΕ, αλλά με όρους και προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος∙ και κυρίως με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν εναλλακτικές και ισοδύναμες λύσεις για να μπορέσει η χώρα μας να καλύψει τις ανάγκες της και τους στόχους, που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Σε κάθε περίπτωση είμαστε πεπεισμένοι ότι η επικείμενη αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ, που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα αφήσει την Ευρυτανία εκτός των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) υπακούοντας στο αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Στερεάς. Αναλυτικότερα:

√ Η εγκατάσταση των περισσοτέρων - αυτών των τεράστιων - ανεμογεννητριών πρόκειται να γίνει μέσα στο δάσος. Σε συνδυασμό δε με τα συνοδά έργα - και αναφερόμαστε στη διάνοιξη δρόμων πρόσβασης πλάτους τουλάχιστον 10μ, την εσωτερική οδοποιία με εκσκαφές και εκβραχισμούς, την προσωρινή εγκατάσταση εργοταξίων, την ανέγερση οικίσκων ελέγχου, το υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς (πυλώνες) για τη σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, την ανέγερση υποσταθμού ανύψωσης τάσης κλπ - θα προκαλέσουν υποβάθμιση, διάβρωση, κατακερματισμό και καταστροφή των φυσικών βιοτόπων των οργανισμών του δάσους, θα επιδράσουν αρνητικά στη χλωρίδα και στην πανίδα της περιοχής και θα αυξήσουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως διαπιστώνεται τα τελευταία 20 χρόνια στην Εύβοια.
√ Η κάθε ανεμογεννήτρια σύμφωνα με τη ΜΠΕ είναι μια τεράστια βιομηχανική μονάδα «ονομαστικής ισχύος 4,5 MW η κάθε μια και εύρους ισχύος 4,4 MW - 4,8 MW, με διάμετρο ρότορα 145 m και ύψος πύργου 107,5 m. συνολικής ισχύος 114,2 MW», Άρα το συνολικό ύψος της κάθε ανεμογεννήτριας είναι 180μ, όσο το ύψος ενός ουρανοξύστη 60 ορόφων!
√ Η βάση στήριξης της κάθε ανεμογεννήτριας απαιτεί 1500-2500 κυβικά μέτρα μπετόν με πολύ πυκνό σιδερένιο οπλισμό, φυτεμένη στο έδαφος που ΠΟΤΕ δεν πρόκειται να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση.
√ Οι χώροι εγκατάστασης των ανεμογεννητριών είναι σε υψόμετρα πάνω από τα 1400 μέτρα, που το ορεινό τοπίο στα υψόμετρα αυτά θεωρείται, και πρέπει να προστατεύεται, ως φυσικό απόθεμα και απόθεμα βιοποικιλότητας, περιοχή φυσικού κάλους με πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα.
√ Τμήμα του ΑΣΠΗΕ στη θέση «Τρία Σύνορα» και το μεγαλύτερο μέρος του ΑΣΠΗΕ στη θέση «Κόκκαλα - Τρίκορφον» βρίσκονται εντός της περιοχής του Καταφυγίου Άγριας Ζωής με κωδικό Κ300, καθώς και τμήμα της γραμμής διασύνδεσης του Υ/Σ με την υφιστάμενη γραμμή Υ.Τ. (150 kV) «ΛΑΜΙΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ» βρίσκεται εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής με κωδικό Κ295.
√ Πρόκειται να εγκατασταθούν στα «μαξιλάρια» των χωριών και σε μικρή σχετικά απόσταση∙ και με δεδομένο ότι τα χωριά Βράχα και Χόχλια έχουν χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως κατολισθήσιμα, υπάρχει πιθανότητα στο μέλλον να κινδυνέψουν από τα έργα των εκβραχισμών και των εκχωματώσεων καθιστώντας το έδαφος πιο ευάλωτο.
√ Το ελατόδασος του Δασαρχείου Φουρνά είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε μέγεθος στην Ελλάδα, με την καλύτερη ποιότητα ελάτινου ξύλου, που για τους ελάχιστους μόνιμους οικονομικά ενεργούς εναπομείναντες κατοίκους αποτελεί πηγή ζωής και εισοδήματος.
√ Ο Νομός Ευρυτανίας με την αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Στερεάς (ΦΕΚ 299/14.12.2018) έχει χαρακτηριστεί ως Περιφερειακό Πάρκο Ορεινής Αμιγούς Φύσης και Ορεινής Μεσογειακής Παραδοσιακής Κληρονομιάς. Έχει δε εκπονηθεί ήδη η Μελέτη από την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και είναι σε εξέλιξη το έργο της ανάδειξης (ΑΔΑ: Ω0ΒΠ7ΛΗ-Υ6Ψ). Αυτό αποφεύγεται να αναφερθεί στη ΜΠΕ των έργων, παρά του ότι αυτή έχει εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2021.
√ Ο πληθυσμός της Ευρυτανίας διαρκώς συρρικνώνεται λόγω των πολιτικών της εγκατάλειψης και απειλείται η συνέχιση της λειτουργίας της ως αυτόνομος Νομός. Πεποίθησή μας είναι ότι συγκράτηση του πληθυσμού της Ευρυτανίας περνάει μέσα από την προώθηση και υποστήριξη του ήπιου ορεινού εναλλακτικού τουρισμού, την αξιοποίηση του δασικού πλούτου και τη στήριξη της μελισσοκομίας και της μικρής παραδοσιακής κτηνοτροφίας, στοιχεία που υπονομεύονται από την εγκατάσταση των αιολικών σταθμών σε όλο το Νομό.
√ Τέλος, κατά το παρελθόν για τα έργα αυτά έχουν εκδοθεί αρνητικές γνωμοδοτήσεις από τον Καποδιστριακό Δήμο Κτημενίων, το Δασαρχείο Φουρνά και την Περιφέρεια Στερεάς,

Για όλους αυτούς τους λόγους, και για πολλούς άλλους ακόμα:
Καλούμε
- τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τη ΡΑΕ και τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, να απορρίψουν τις ΜΠΕ και να ακυρώσουν τα έργα των τεσσάρων ΑΣΠΗΕ,
- το Δήμο Καρπενησίου και την Περιφέρεια Στερεάς να μπουν επικεφαλής των δημοτών και να συντονίσουν τις αντιδράσεις, υπηρεσιακές και νομικές, για να προστατευτεί αυτό που μας κρατάει όρθιους ακόμα στην Ευρυτανία: ο φυσικός μας πλούτος και το παρθένο περιβάλλον.
- όλους τους φίλους συνδημότες μας, τους απανταχού συγχωριανούς μας, να αντιδράσουν αποφασιστικά, συντονισμένα και οργανωμένα μέσα από τις κοινότητες, τους Συλλόγους και την Κίνηση Πολιτών. Να γίνει παντού γνωστό το μήνυμα:
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
στην περιοχή των Δ Ε Φουρνά και κτημενίων!
Για μας στην Ευρυτανία απόλυτος κυρίαρχος ήταν, είναι, και θα είναι η φύση!!

GoPetition respects your privacy.

The Υπογράφουμε: Λέμε όχι στα Αιολικά στις ΔΕ Φουρνά και Κτημενίων petition to ΥΠΕΝ was written by stefanos and is in the category Environment at GoPetition.