#Politics
Target:
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής
Region:
Greece
Website:
www.facebook.com

Αίτηση για ισονομία στην Ελλάδα.
Petition about equality before the law in Greece

Εγώ, ως 'Ελληνας/Ελληνίδα πολίτης, γνωρίζοντας πως το πολίτευμα της χώρας μου είναι η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και επειδή θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η Λαϊκή Κυριαρχία και η ισότητα όλων των πολιτών έναντι των νόμων και του Συντάγματος, έχω την εύλογη και δίκαιη απαίτηση να καταργηθεί μέσω της συνταγματικής προβλεπόμενης διαδικασίας πλήρως η βουλευτική ασυλία και οι ειδικοί νόμοι περί ευθύνης υπουργών με αποκλειστικό σκοπό την ισόνομη και ισότιμη εφαρμογή του νόμου και κατά Ελλήνων βουλευτών, υπουργών ή κρατικών λειτουργών, που τυχόν αντισυνταγματικά και παράνομα πλουτίζουν σε βάρος της περιουσίας του Ελληνικού Κράτους και των Ελλήνων πολιτών και βλάπτουν τα εύλογα συμφέροντα αυτών με οιοδήποτε τρόπο.

Πρόθεσή μου είναι να προστατευτεί το Ελληνικό Δημόσιο από μελλοντικές ή υφιστάμενες παράνομες ενέργειες, που μόνο στόχο έχουν τον παράνομο πλουτισμό των ολίγων ή την εξυπηρέτηση άλλων ανόμων σκοπών, με αποτέλεσμα τη σταδιακή πτώχευση του Ελληνικού Κράτους. Όποιος ακόμα και βουλευτής, υπουργός ή κρατικός λειτουργός, έχει παράνομα υπεξαιρέσει ή καταχραστεί, άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενος, την περιουσία του ελληνικού δημοσίου, είτε με τις αποφάσεις, τις συναλλαγές και τις επιλογές του, έχει βλάψει το εθνικό συμφέρον ακόμη και στα πλαίσια της βουλευτικής και πολιτικής του δραστηριότητας, θα πρέπει άμεσα να παραπέμπεται προς έλεγχο των πράξεών του ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, μέσα στα πλαίσια της ισονομίας και ισοτιμίας των Ελλήνων πολιτών, ανεξάρτητα από τη θέση του, τη διάρκεια της θητείας ή τη λήξη αυτής.

Απαιτώ επίσης τη νομική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων εκείνων (των βουλευτών, υπουργών ή κρατικών λειτουργών) για τους οποίους προκύπτουν, προέκυψαν ή θα προκύψουν στο μέλλον οι ως άνω ή παρόμοιες αυτών ποινικά κολάσιμες πράξεις και αδικήματα προς εξασφάλιση της εξόφλησης του χρέους που αποδεδειγμένα δημιούργησαν οι ίδιοι, θεσμοθετώντας τη βουλευτική ασυλία την οποία ουδέποτε εγώ προσωπικά υποστήριξα, γιατί διαφορετικά η αδιαφορία και αποφυγή εκτέλεσης του αυτονόητου αυτού καθήκοντος από τους τεθειμένους προς τούτο κρατικούς λειτουργούς, θα καθιστά και αυτούς συνενόχους στα διαρκή εγκλήματα κατά της πατρίδας και αυτουργούς τέλεσης αυτοτελών αδικημάτων.

Απαιτώ εύλογα και δίκαια αυτοί που ψηφίζω να είναι ίσοι απέναντί μου και να μη μπαίνουν στο απυρόβλητο αμέσως μετά την είσοδό τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Αιτούμαι να ελεγxθούν δικαστικά όλοι οι διατελέσαντες από τη μεταπολίτευση (1974) μέχρι και σήμερα βουλευτές, υπουργοί ή κρατικοί λειτουργοί για όλα τα ποινικά αδικήματα και πράξεις που έχουν τελέσει κατά της περιουσίας και συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, ακόμα δε και για εκείνα που έχουν παραγραφεί, προς αποκατάσταση της αλήθειας και της ιστορίας μας.

Παρακαλώ δεχθείτε το αίτημά μου αυτό, περί άμεσης και πλήρους κατάργησης της βουλευτικής ασυλίας και αυστηροτάτου ελέγχου όλων των δημοσίων λειτουργών, ως ενεργού πολίτη αυτής της ελεύθερης χώρας, που γέννησε και δίδαξε τη Δημοκρατία.

Petition's English translation

In my capacity as a Greek citizen, in the knowledge that my country constitutes a presidential parliamentary republic, and due to the fact that national sovereignty and the equality of all citizens before the law and the Constitution are the foundation of this constitution, it is within my rights to fairly and equitably petition that parliamentary immunity be waived via constitutional procedures, with the sole purpose of equal application of the law against Greek Members of Parliament, government ministers, or governmental officials, in those cases where they may be found to have acted unlawfully and unconstitutionally in the interests of personal financial gain, to the detriment of the assets owned by Greek State and Greek citizens, or through offending their equitable interests in any way.

It is my intention that the Greek Public sector be protected from future or present illegal actions, whose only aim is the unlawful enrichment of a few individuals, or to serve any other unlawful purpose resulting in the gradual insolvency of the Greek State. Anyone, whether they are a Member of Parliament, a government minister, or governmental official, who has directly or indirectly embezzled or abused the assets of the Greek State, or through their decisions, exchanges, and choices, has harmed the national interests even within the context of their parliamentary and political activities, should be directly arraigned and their actions subjected to legal scrutiny before the Greek Court of Justice according to our Constitution, within the framework of the parity and equality of rights of all Greek citizens, irrespective of their privileged post, the length of their term in that post, or the date of said term’s termination.

I further demand the legal confiscation of assets belonging to those (Members of Parliament, government ministers, or governmental officials) regarding whom criminal and condemnable evidence as described above or of a similar degree, has been, was, or will be discovered, in order to ensure the repayment of the debt which they have demonstrably created, instituting parliamentary immunity which I have never personally supported, because otherwise the indifference and avoidance of execution of this self-evident duty by the government officials whose function this is, renders them complicit in the continual crimes towards our country and perpetrators of independent offences.

I fairly and equitably demand that those for whom I vote retain their equality before the law with citizens such as myself, and that they not enjoy immunity upon entry into the Greek Parliament.

I petition that all individuals who have stood in office as Members of Parliament, government ministers, or governmental officials, since the political reform of Greece (1974) until today, should be subjected to legal scrutiny for all the criminal offences and actions which they have taken against the assets and interests of the Greek Public sector, including those which have been superannuated, in order to restore the truth and to rehabilitate our history.

Please accept this petition regarding the immediate repeal of Parliamentary immunity and strictest scrutiny of all governmental officials, as the request and demand of an active citizen of this free nation which gave birth to, and taught the meaning of Democracy.

The ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Τελική Έκδοση) petition to Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής was written by Arsi Vouleftikis Asilias and is in the category Politics at GoPetition.