#Human Rights
Target:
EUROPEAN COURT ON HUMAN RIGHTS, GREEK PARLIAMENT, NATO
Region:
Greece
Website:
thesvitis.blogspot.com

ΠΡΟΟΙΜΙΟ- PREAMBLE

• Τό Ραντάρ βρίσκεται σε ἀπόσταση μόλις 20 μέτρων ἀπό μία Μονή, πού ἔχει χαρακτηρισθεῖ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, ὡς ἱστορικό καί διατηρητέο μνημεῖο μέ ἀκτίνα προστασίας 500μ. γύρω ἀπό αὐτό.

The Military radar has been built just outside (20 metres away from) a historic Monastery of Prophet Elias (1711), which has been designated by the Greek Ministry of Culture as a historic and preservable monument with a protection radius of 500m.

• Ἀντίστοιχα, τό ὄρος τοῦ Προφήτη Ἠλία, στήν κορυφή τοῦ ὁποίου βρίσκεται ἡ Μονή, εἶναι ἐνταγμένο στόν Ἐθνικό Κατάλογο NATURA 2000 καί ἄρα, προστατευόμενο καί ἀσύμβατο μέ κάθε εἴδους στρατιωτική ἐγκατάσταση.

Similarly, the mountain of Prophet Elias, on top of which the monastery is built, belongs to the national NATURA 2000 list, and therefore, protected and incompatible with any kind of military installation.

• Εἶναι ἀδιαμφισβήτητες οἱ ἐπιπτώσεις στήν ὑγεία τῶν μοναχῶν, προσκυνητῶν ἤ ἐπισκεπτῶν τοῦ ὄρους τοῦ Προφήτη Ἠλία, ἐξαιτίας τῆς καρκινογόνου ἡλεκτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας, πού ἐκπέμπεται καθημερινά ἀπό τό ραντάρ.

Without any question, monks, pilgrims or visitors of Mount Prophet Elias face increased health hazards, because of the cancerigenic electromagnetic fields, emitted daily from the radar.

• Ἀποφάσεις Δικαστηρίων (Συμβούλιο Ἐπικρατείας, Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο κ.ἄ) καί Ὑπουργικές ἀποφάσεις ἀπό τό 1999, ἔδωσαν ἐντολή γιά νά φύγουν ὅλες οἱ κεραῖες καί τό Ραντάρ.

Since 1999, judicial and ministerial decisions (State council, Greek Ministry of Transport and Communications, European Court on Human Rights etc.) ordered the removal of all antennas being installed on or next to the monastery, including the Radar installation.

• Τό ραντάρ παρέμεινε προφασιζόμενο λόγους ἐθνικῆς ἀσφάλειας. Ἡ ἐθνική ἄμυνα ὄμως δέν μπορεῖ νά διαχωριστεῖ ἀπό τήν ἀσφάλεια τοῦ πληθυσμοῦ, τήν ὀποία πρέπει νά ὑπηρετεῖ.

Although, the Radar remained pretending reasons of national security. Nevertheless, national security cannot be separated from the overall safety and health of the local population, that is being seriously affected by the Radar station.

• Πρόσφατα τό Ὑπουργείο Έθνικῆς Ἀμύνης δρομολόγησε τήν ἀναβάθμιση τοῦ Ραντάρ Θήρας μέ τήν τοποθέτηση νέων μηχανημάτων καί τεράστιου προστατευτικοῦ ραδιοθόλου χωρίς νά ἔχει τίς ἀπαιτούμενες ἄδειες σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 10 τοῦ νόμου 3028/2002.

Recently the Greek Ministry of Defense in order to upgrade the Radar put on the addition of new equipment and a huge radiodome without having asked for the necessary permits according to the term 10 of the Greek law 3028/2002.

• H απομάκρυνση του Ραντάρ από την Σαντορίνη είναι ένα κοινά αποδεκτό αίτημα όλων των κατοίκων και των φορέων του νησιού.

Removal of the radar station away from Santorini is an all-embracing demand of the residents and local politicians in Santorini.

• Εἶναι θέμα πολιτικῆς βούλησης νά μεταφερθεῖ τό ραντάρ σέ ἀκατοίκητες ἤ καί δυσπρόσιτες περιοχές (π.χ. βραχονησίδες), δηλαδή κάπου πού δέν θά προσβάλλει τήν πολιτιστική καί θρησκευτική μας κληρονομιά, τήν ἱερότητα τῶν χώρων μιᾶς σημαντικῆς Μονῆς τῶν Κυκλάδων μέ ἱστορία 300 ἐτῶν καί τήν οἰκολογική καί περιβαλλοντική ἀκεραιότητα προστατευόμενων τόπων ἰδιαίτερου φυσικοῦ κάλλους, προπαντός μέ τήν ἐντός ὁλίγου λειτουργία Κέντρου συντήρησης χειρογράφων, καθῶς καί κειμηλιαρχείου ὅπου θά προβληθοῦν οἱ θησαυροί τῆς Μονῆς καί θά δέχεται τούς χιλιάδες ἐπισκέπτες τῆς Θήρας.

It is a matter of political will to transfer the radar somewhere that will not offend the cultural and religious heritage, the sanctity of an important monastery of the Cyclades with a history of 300 years and the ecological and environmental integrity of a protected site of natural beauty. We also must not skip the negative impact of the Radar on the near-by buildings of the new Byzantine Museum and the Old Manuscrupt Conservation centre, which soon enough will open for the thousands of pilgrims and tourists of the island, presenting the cultural treasures of the monastery.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ-

https://www.box.net/s/b8478cfb730a272da502

ΥΟU CAN READ THE RADAR BACKGOUND FILES HERE:

https://www.box.net/s/b8478cfb730a272da502

ALSO A FACEBOOK COMMUNITY PAGE IS:
https://www.facebook.com/RadarSantorinis

Εμείς, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, συμφωνούμε με το δίκαιο αίτημα της αδελφότητας της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής του Προφήτου Ηλιού Θήρας για απομάκρυνση του Ραντάρ Θήρας από το όρος του Προφήτη Ηλία και την μεταφορά του σε άλλη τοποθεσία διότι η λειτουργία του επιβαρύνει την υγεία μοναχών και προσκυνητών και προσβάλει τόσο την ιερότητα και ιστορία του χώρου όσο και την περιβαλλοντική εικόνα ενός ΝΑΤURA οικότοπου.

Ταυτόχρονα ζητούμε την ενεργοποίηση όλων των υπεύθυνων φορέων της Ελληνικής Πολιτείας για την λήψη όλων των αναγκαίων εκείνων ενεργειών που θα συντελέσουν στην άμεση υλοποίηση του ως άνω αιτήματος.

We, the undersigned demand from the Greek Government to implement the decisions of the Greek Ministry of Transport & Communications supported by the European Court on Hyman Rights and relocate/ transfer the existing Radar station away from the mountain of Prophet Elias (away from Santorini, Greece).

GoPetition respects your privacy.

The ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ- RELOCATION OF CANCERIGENIC MILITARY RADAR IN SANTORINI petition to EUROPEAN COURT ON HUMAN RIGHTS, GREEK PARLIAMENT, NATO was written by ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΘΗΡΑΣ and is in the category Human Rights at GoPetition.