Active petitions in over 75 countries Follow GoPetition

למען החזרה ללימודים באוניברסיטאות וקבלה זמנית של הצעות שרת החינוך

Petition published by yair on May 13, 2007
5 Signatures 
Target: לחזיר אך במעט את השפיות אשר אבדה
Region: Israel

Petition Background (Preamble):


עצומה זאת נועדה על מנת להפסיק את הטירוף אשר יו"ר אגודת הסטודנטים הארצית, איתי שונשיין, אשר כולנו מעריכים אותו על מסירותו למטרה, אך יש לחדש את הלימודים בהקדם האפשרי על מנת שלא למנוע נזק אקדמי לסטודנטים בהווה.

Petition:


קורא אני להביא לידי שפיות - שפיות אשר מר שונשיין הנכבד והמסור לתפקידו העלים מהמפה.
מטרות השביתה הן מטרות נעלות וחשובות עד מאוד מכיוון שאין לתת לממשלה לעשות בהשכלה הגבוהה כבמעשה נדל"ן על מנת להעניק השכלה גבוהה רק לאלו אשר מסוגלים לשאת בעול הכלכלי, וזאת במדינה אשר השכר הממוצע הוא מהנמוכים בעולם המערבי המתקדם. ולמרות זאת, השביתה הזאת גורמת נזק רק לתלמידים אשר מחויבים לעבודות ולכל מני מטלות אלו ואחרות המתוכננות לסוף תקופת המבחנים, תקופה אשר כבר נדחתה בשבועיים.
אני קורא לסיים לאלתר את השביתה, וזאת לאחר שני סקרים אשר האגודה העבירה, סקרים אשר בהם מרבית הסטודנטים קראו לסיים את השביתה אך האגודה לא עשתה דבר על מנת לסיימה הלכה למעשה. אולי אם מספיק אנשים יצביעו, יו"ר האגודה באוניברסיטה העברית יבין את הלך הרוח במוסד מכובד זה.

The למען החזרה ללימודים באוניברסיטאות וקבלה זמנית של הצעות שרת החינוך petition to לחזיר אך במעט את השפיות אשר אבדה was written by yair and is in the category Education at GoPetition. Contact author here. Petition tags: , , , , , , , ,

Tell | Map | Signatures | Bookmark | Banners | Link | Tip Jar | Sponsor
Click here to Like this petition or Add/View Comments