Active petitions in over 75 countries Follow GoPetition
Results 1-10 of about 37 for Armenia
Related results:  Active RSS | Latest RSS | Popular RSS | Archived | Advanced
Petition published by Org on Aug 21, 2014
We the People, Peoples' Representatives & Civil Society of India, put this petition before:

Shri Narendra Modi,... more
Petition published by youngTurk on Dec 09, 2012
Please leave our ANZAC spirit alone, and go back to where you came from & create your myth... more
Petition published by Ihediwa Chimee on Oct 08, 2012
The United Nations should not allow the regime in Armenia stifle Civilitas, the most vibrant and productive civil society group in that country. The attempt at charging the head of that organization for embezzlement and money laundering is spurious and... more
Petition published by DMITRI on Sep 12, 2012
We, the undersigned, call on the FFA to exclude Sargis Hovsepyan from Armenian Football... more
Petition published by Susan McLoughlin on May 16, 2012
We, the undersigned, call on the landlord to allow Arax cafe to stay open for... more
Petition published by maryam on Feb 27, 2012
We want an ice rink at... more
Petition published by Armenian Environmental Network on Jun 26, 2011
Dear President Sargsyan,
Հարգելի Պարոն Նախագահ,

We appeal to the government of Armenia to immediately close down... more
Ներքոստորագրյալներս մեր վրդովմունքն ենք հայտնում ստեղծված այլևս անտանելի իրադրության համար և առաջարկում ենք հետևյալ անհետաձգելի քայլերը.... more
Petition published by korosh on Apr 16, 2011
We the undersigned request the following:

1) Freedom of Arya Aramnejad and that all charges against him be dropped immediately.... more
Petition published by MIAK - United Liberal National Party on Apr 08, 2011
We, the undersigned, demand:

- To respect the right of the people of Nagorno-Karabakh to self-determination;... more