Petition Tag - southeast asia sea

1. Common Declaration Regarding the South East Asia Pacific Sea of the Vietnamese In and Outside the Country

Peace and stability are the objectives that the United Nations have pledged to establish this Century.

Furthermore, in 2011, the United Nations have also marked the 30th anniversary of the publication of “Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief”.

We believe that all members of the United Nations have the duty to pursue the common goals of peace, stability and social justice that this body has striven for.

However, in the past couple of decades, for economic development, the government of Chinese Communists has been following a policy of progressive occupation of the neighbouring regions that it alleges to be its land and sea territories. A typical instance is the region of the South East Asia Pacific Sea that it calls China Sea, which has caused confusion in the international opinion.

Therefore, for the last six months, Nguyen thai Hoc Foundation has lead a campaign seeking online signatures (http://www.change.org/petitions/change-the-name-south-china-sea-to-southeast-asia-sea) demanding the change in name from China Sea to Southeast Asia Sea. This campaign has gathered 49,436 signatures from different individuals residing in 100 countries all over the world. The purpose of this campaign aims at restating the sovereignty of Viet Nam over the sea regions in question.

Another member of the United Nations, the Vietnamese Communist government, has constantly and fragrantly violated human rights that the United Nations had defined.

...

These past and present acts of aggression of the Chinese Communist government have intensified, and it could constitute the fuse that ignites a war that will undermine the stability and the prosperity of the South East Pacific region in particular and of the whole world as a whole.

And the acts of human rights violation of the government of Vietnamese Communist have reached a critical level, severely affecting the life of the Vietnamese population; these acts have also spread in the region and created an oppressive ambiance which threatening the stability and the prosperity of the neighbouring people and the world.

We invite everybody to join their efforts for the sake of peace, prosperity of the region and the whole world to support and sign for this Common Declaration on the South East Asia Pacific Sea.

Best regards and thank you all.

2. Tuyên Cáo Chung Về Biển Đông Nam Á Của Người Việt Nam Ở Trong Và Ngoài Nước Vì Thái Bình Thịnh Vượng Khu Vực Và Toàn Nhân Loại.

Tất cả những thành viên của Liên Hiệp Quốc đều có bổn phận theo đuổi mục tiêu hòa bình, ổn định và công bằng xã hội mà tổ chức quốc tế này đã chủ xướng.

Tuy nhiên từ nhiều thập niên qua, trong nhu cầu phát triển kinh tế, nhà cầm quyền Cộng sản Trung quốc (Viết tắt là TC) đã thi hành một chính sách chiếm dần những vùng lân cận và gọi đó là lãnh thổ, lãnh hải của họ. Đương cử là vùng biển Đông Nam Á họ gọi là biển Nam Hoa và đã gây sự ngộ nhận trong dư luận quốc tế.

Do đó, từ hơn 6 tháng qua, Nguyen thai Hoc Foundation đã phát động một cuộc vận động chữ ký trực tuyến (http://www.change.org/petitions/change-the-name-south-china-sea-to-southeast-asia-sea) đòi hỏi thay đổi tên biển Nam Hoa thành biển Nam Á. Sự vận động này quy tụ được 49,436 ngàn chữ ký của nhiều tầng lớp người khác nhau cư ngụ ở 100 nước trên thế giới. Ý nghĩa của sự vận động này nhằm tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển liên hệ.

Chúng tôi những người Việt Nam cùng bạn bè khắp nơi trên thế giới yêu chuộng tự do, công lý, thái bình và thịnh vượng long trọng tuyên cáo :

Việc hai nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung quốc tham gia đàm phán song phương gạt qua một bên dư luận quốc tế về biển Đông ngày 25/06/2011 tại Bắc Kinh là một điều hoàn toàn bất lợi cho dân tộc Việt Nam và cũng như gây bất an trong khu vực từ đó sẽ dẫn tới nguy cơ chiến tranh gây nguy hại cho an ninh trong vùng và thế giới. Nguy cơ tiềm ẩn là do những thỏa thuận ngầm, cũng như sự biểu dương sức mạnh quân sự một cách quá mức không cần thiết của Trung cộng với thế giới.

Xin mời gọi tất cả mọi người hãy góp bàn tay vì thái bình, thịnh vượng khu vực và toàn nhân loại bằng cách ký tên vào Tuyên Cáo Chung Về Biển Đông Nam Á.

Những người tham gia ký tên:

Cá nhân:

1/ Uyên Di; 2/ Châu Xuân Nguyễn; 3/ Tuấn Nguyễn; 4/ Đường Đời Sỏi Đá; 5/Hoàng Việt; 6/ Nguyễn Việt Phúc Lộc; 7/ sirbing, Po Box 260967, Denver, CO 80226; 8/ Việt Dương Nhân (Paris); 9/ Nguyễn Thị Bình Chánh (Paris); 10/ Lý Trung Tín; 11/ Nguyễn Huỳnh Mai; 12/ Lâm Thu Hà; 13/ Chinh Nguyên; 14/ Đông Anh; 15/ Tâm Thơ; 16/ Trần Quốc Kháng; 17/ Diệu Tần ; 18/ Dương Huê Anh; 19/ Nguyễn Thiếu Nhẫn;

Tổ chức, hội đoàn:

1/ HỘI NHÂN SĨ DIÊN HỒNG BẮC CALIFORNIA
3668 MAMOTH DR APT#1
SAN JOSE CA 95116
ĐẠI DIỆN CỤ VÕ TOÀN (102 TUỔI)

2/ LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM
The Vietnamese People Alliance
3851 Charter Pak Drive, Suite E, San Jose, CA 95136
Web Site: www.lienminhdantocvn.com
Email : info@lienminhdantocvn.com Đại Diện : CHU TẤN

3/ Tạp Chí Dân Văn, Chủ Nhiệm Lý Trung Tín. Postfach 500162 - 44871 Bochum - Germany (Email: tapchidanvan@yahoo.de)

4/ Nhóm Truyền Thông Facebook và Nhóm Truyền Thông Liên Mạng (The Facebook Media Group and Multi-networking Media Group)

5/ Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam Và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tại Âu Châu (Vietnamese historical Researcher Group. and Spirit of TRUC LAM YEN TU in Europe).