Petition Tag - online petitions

1. Support a People's Constitution

1. Make a new people's constitution where all are accountable to the people;

2. A fully transparent system run by the people for the people with the environment taking the lead.

2. Giải Thể Đảng Cộng Sản Việt Nam - Tẩy Chay Bầu Cử Quốc Hội Cộng sản Việt Nam Ngày 22/05/2011

Online Petitions : Dissolution of the Vietnam Communist Regime

Trưng Cầu Ý Dân:

- Kêu gọi giải thể và tự giải thể đảng Cộng sản Việt Nam

- Phủ nhận độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam

- Phủ nhận việc hợp thức hóa Bắc thuộc qua đại hội đảng Cộng sản Việt Nam kỳ XI

- Phủ nhận sự áp đặt về chính trị của đế quốc Tầu đỏ qua Nguyễn phú Trọng

- Phủ nhận và tẩy Chay bầu cử quốc hội cộng sản Việt Nam ngày 22/05/2011

- Đòi trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm.

- Đòi hỏi một cuộc tuyển cử tự do dưới sự giám sát của quốc tế với sự tham gia của các thành phần dân tộc khác nhau.

3. Stop Online Petitions!

I think this speaks for itself.