Target:
Bewoners Oosterhout
Region:
Netherlands
Website:
www.dorpsraadoosterhout.nl

Met het bestemmingsplan voor de Hoge Wei wordt het mogelijk gemaakt tot maximaal 100 woningen tot een bouwhoogte van 17,5 meter bovenop een met bijna 2 meter verhoogde Hoge Wei te bouwen.


Ik teken bezwaar aan tegen het bestemmingsplan Hoge Wei, vanwege:

1) Teveel woningen; 100 extra woningen in het dorp Oosterhout met circa 700 woningen betekent een toename van zo'n 14%.

2) De hoogbouw tot 5 bouwlagen past geheel niet binnen het dorpse karakter.

3) De grondwater en kwelwater problematiek is niet aantoonbaar opgelost.

Sign this petition

[?]
Verify (check then click Sign) [?]

GoPetition respects your privacy.

Petition tags: