#Nuclear
Target:
Aan de overheden: Elke gemeente en België
Region:
Belgium
Website:
www.kernenergievrijegemeente.be

Met deze petitie willen we de gemeentelijke, maar ook de nationale overheden ertoe bewegen, elk op hun niveau en binnen hun bevoegdheden, actief mee te werken aan een duurzame en klimaatpositieve energietransitie. Deze energietransitie dient tegelijk niet-nucleair, 100% hernieuwbaar en sociaal rechtvaardig te zijn.

Elk beleidsniveau dient daartoe haar bijdrage te versnellen, te verbreden en te verdiepen. Gemeentelijk zijn er zeer vele initiatieven mogelijk. We hebben enkele krachtlijnen hiervoor samengebracht in het gemeentelijk charter. En het federale niveau heeft essentiële hefbomen in handen om deze energietransitie te versnellen, dan wel te dwarsbomen: bevoegdheid in verband met kernenergie, met de Noordzee (offshore windmolens), enzovoort.

We zijn ons bewust dat machtige lobbygroepen van nucleaire en fossiele belangen de noodzakelijke klimaatpositieve energietransitie dwarsbomen. Daarom dient deze petitie, naast andere actiemiddelen, om de druk op de overheden op te voeren, zodat ze de nodige beleidsmaatregelen nemen ten gunste van bovengenoemde klimaatpositieve energietransitie.

http://kernenergievrijegemeente.be/charter/

Elke gemeente en België kernenergievrij
Scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 nu sluiten
Duurzame jobs voor hun werknemers
Volop inzetten voor hernieuwbare energie in Antwerpen en in België

GoPetition respects your privacy.

The Kernenergievrijegemeente petition to Aan de overheden: Elke gemeente en België was written by Elfmaart Beweging and is in the category Nuclear at GoPetition.