Target:
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm
Region:
GLOBAL

Η εθνική προδοσία που άρχισε ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Γεώργιος Παπανδρέου συνεχίζεται με τον σημερινό πρωθυπουργό Aντώνη Σαμαρά και τη «βοήθεια» του Βαγγέλη Βενιζέλου, και του Φώτη Κουβέλη.

Οι ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ πολιτικοί έχουν υποβάλλει σε ΒΑΘΙΑ οικονομική κρίση τους πολίτες της χώρας, και αυτό συνιστά βάσει του συντάγματος της Ελλάδας αιτία για λαίκά δικαστήρια καθότι προσβάλλει το ελληνικό φρόνημα και την αγάπη του Έλληνα για τη δημοκρατία.

Η Ελλάδα ΓΕΝΝΗΣΕ τον όρο δημοκρατία, και οι συνεχείς ΑΦΑΙΜΑΞΕΙΣ του δημόσιου χρήματος έχουν γίνει από προδότες Έλληνες πολιτικούς και μεγαλοεπιχειρηματίες, που δεν ΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΤΕ.

Βάσει του ελληνικού δικαίου η Ελλάδα έχει ΚΑΘΕ δικαίωμα να θεωρήσει το ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ χρέος που δημιούργησαν ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ πολιτικοί ως EΠΑΧΘΕΣ.

Η διαγραφή του χρέους είναι η ΜΟΝΗ λύση για να αρχίσει η οικονομία της χώρας να ξαναλειτουργεί χωρις ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ και ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, και ΑΚΡΙΒΕΙΑ που συνιστούν ΑΝΥΠΟΦΟΡΗ τη ζωή ΚΑΘΕ Έλληνα πολίτη.

Οι υπογράφοντες δηλώνουν ότι ΔΕΝ επιθυμούν ΚΑΜΜΙΑ διαπραγμάτευση με το Δ.Ν.Τ. και τη Τρόικα και θεωρούν ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ όποιες διαβουλεύσεις ο Γιώργος Παπανδρέου είχε μυστικά από τον λαό της Ελλάδας.

Ο σημερινός πρωθυπουργός της Ελλάδας Αντώνης Σαμαράς είναι το ίδιο ένοχος για ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Λουκά Παπαδήμο.

Επιθυμούμε να ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΣΑ η υποθεση ώστε να βγει η Ελλάδα από τον ΕΦΙΑΛΤΗ μιας ακόμα ΤΕΧΝΗΤΗΣ κρίσης.

O Γιώργος Παπανδρέου και ο Λουκάς Παπαδήμος είναι ένοχοι εσχάτης προδοσίας για τους παρακάτω λόγους:

1. Ήταν επικεφαλείς της συνομωσίας να οδηγήσουν τον ελληνικό λαό στο να πληρώσει τη ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ και ΑΠΕΧΘΕΣ δημόσιο χρέος της Ελλάδας στο Δ.Ν.Τ. και στη Τρόικα. Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο το χρέος μπορεί να διαγραφεί ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ.

2. Είναι υπεύθυνοι για συμφωνίες που δηλώνουν ότι ελληνικοί εθνικοί θησαυροί θα ΠΟΥΛΗΘΟΥΝ για να εξοφληθεί το δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος κατασκευάστηκε εν μέρει από τον Λουκά Παπαδήμο.

3. Ο Λουκάς Παπαδήμος είναι μέλος της επιτροπής Trilateral και της λέσχης Builderberg. Αυτές οι δύο αντιπροσωπεύουν τη νέα παγκόσμια τάξη και είναι ανθελληνικές σε περιεχόμενο. Συγκεκριμένα αυτές οι δύο λέσχες ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ολόκληρα κράτη και οικονομίες κρατών, και είναι διάσημες γενικά για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

4. Ο λαός της Ελλάδας, είναι μια περήφανη φυλή, και έχει ενωθεί στο παρελθόν κατά κάθε δυνάστη. Αντιστεκόμαστε στην οικονομική τρομοκρατία που επιβάλλεται σε μας και έχουμε ΚΑΘΕ δικαίωμα να ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ εναντίον της με κάθε μέσο. Το σύνταγμά μας το αναφέρει ΞΕΚΑΘΑΡΑ - Η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων.

Τα άρθρα του ελληνικού συντάγματος που παραβιάζονται είναι τα παρακάτω:

Άρθρο 4
Άρθρο 5
Άρθρο 5α
Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 11
Άρθρο 22
Άρθρο 23
Άρθρο 24
Άρθρο 25

Επίλογος:
Η συνεχής άρνηση της κύρηξης όλου του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ χρέους ώς επαχθούς, και ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ διαγράψιμου παραβιάζει ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ το σύνταγμα και ΣΚΟΤΩΝΕΙ κάθε Έλληνα πολίτη.

Όλοι οι διεφθαρμένοι πολιτικοί και οι συνεργοί τους θα έπρεπε να ΔΙΚΑΣΤΟΥΝ είτε από λαϊκά δικαστήρια ή από τη (πιθανότατα) διεφθαρμένη δικαιοσύνη.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΑΝ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ!

Εάν θέλεις να πάρεις μέρος ΔΥΝΑΜΙΚΑ στον ΑΓΩΝΑ ενάντια στη διαφθορά στην Ελλάδα, μπορείς να υπογράψεις την αίτηση που δημιούργησα εδώ:

The traitorous government of George Papandreou led to today's financial dictatorship ruled by banker Loukas Papademos, and present prime minister Antonis Samaras with the «aid» of Vaggelis Venizelos, and Fotis Kouvelis.

CORRUPT politicians have subjected the citizens of Greece to a LETHAL financial crisis, and that according to the constitution of Greece is a reason for public courts because it offends the greek conviction and the greek's love of democracy.

Greece gave BIRTH to the term democracy, and the constant thefts of the public wealth have been commited by traitorous greek politicians and businessmen, that were NEVER TRIALLED.

Greece has every right based on greek legislation to consider the CONSTRUCTED public debt that SPECIFIC politicians created as ONEROUS.

The deletion of the debt is the ONLY solution for Greece's economy to start working again without SUICIDES, UNEMPLOYMENT, LETHAL SALARY and PENSION reductions, and elevated goods prices.

The following people that signed this petition declare that they DO NOT wish ANY negotiation with I.M.F. and Troika and consider every secret meeting that George Papandreou had UNCONSTITUTIONAL, and that includes Greece's present prime minister Antonis Samaras.

Current prime minister of Greece Antonis Samaras is as guilty for HIGH TREASON as George Papandreou.

We wish that this case is HEARD IMMEDIATELY in order for Greece to come out of the NIGHTMARE of another CONSTRUCTED crisis.

Antonis Samaras, George Papandreou and Loukas Papademos should be charged with the crime of high treason for the following reasons:

1. They were in charge of the conspiracy to lead the greek people to pay the I.M.F.'s and Troika's CONSTRUCTED and DUBIOUS alleged debt of Greece. According to greek law the debt can be deleted COMPLETELY.

2. They are responsible for treaties that state that greek national treasures are SOLD to pay the debt. The debt was co-constructed by Loukas Papademos.

3. Loukas Papademos is a member of the Trilateral commission and Builderberg club. Those two clubs represent the new world order and are anti-greek in content. Those groups in particular DESTROY whole countries and economies, and are well known for their crimes against humanity in general.

4. People of Greece, is a proud race, and has united in the past against oppression of any kind. We oppose the financial terrorism that is inflicted to us and we have EVERY right to FIGHT against it by all means. Our constituion CLEARLY refers to it -Compliance to the greek constitution is based on greek's patriotism.

The articles of the greek constitution that are VIOLATED are the following:

Article 4
Article 5
Article 5a
Article 6
Article 7
Article 11
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25

Afterword:
The continuing denial of declaring the whole CONSTRUCTED debt as onerous, and FULLY DELETABLE violates CRIMINALLY the constitution and DISTURBS every one in Greece.

All corrupt politicians and their colleauges should be TRIALLED either by public committees or the (probably) corrupted greek penal code.

EVERYONE IN GREECE IS UNITED AS ONE FIST AGAINST THE FINANCIAL DICTATORSHIP!

If you want to ACTIVELY join us in FIGHTING the corruption in Greece, you may sign the petition I created here:


Η εθνική προδοσία που άρχισε ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Γεώργιος Παπανδρέου συνεχίζεται με τον σημερινό πρωθυπουργό Aντώνη Σαμαρά και τη «βοήθεια» του Βαγγέλη Βενιζέλου, και του Φώτη Κουβέλη.

Οι ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ πολιτικοί έχουν υποβάλλει σε ΒΑΘΙΑ οικονομική κρίση τους πολίτες της χώρας, και αυτό συνιστά βάσει του συντάγματος της Ελλάδας αιτία για λαίκά δικαστήρια καθότι προσβάλλει το ελληνικό φρόνημα και την αγάπη του Έλληνα για τη δημοκρατία.

Η Ελλάδα ΓΕΝΝΗΣΕ τον όρο δημοκρατία, και οι συνεχείς ΑΦΑΙΜΑΞΕΙΣ του δημόσιου χρήματος έχουν γίνει από προδότες Έλληνες πολιτικούς και μεγαλοεπιχειρηματίες, που δεν ΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΤΕ.

Βάσει του ελληνικού δικαίου η Ελλάδα έχει ΚΑΘΕ δικαίωμα να θεωρήσει το ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ χρέος που δημιούργησαν ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ πολιτικοί ως EΠΑΧΘΕΣ.

Η διαγραφή του χρέους είναι η ΜΟΝΗ λύση για να αρχίσει η οικονομία της χώρας να ξαναλειτουργεί χωρις ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ και ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, και ΑΚΡΙΒΕΙΑ που συνιστούν ΑΝΥΠΟΦΟΡΗ τη ζωή ΚΑΘΕ Έλληνα πολίτη.

Οι υπογράφοντες δηλώνουν ότι ΔΕΝ επιθυμούν ΚΑΜΜΙΑ διαπραγμάτευση με το Δ.Ν.Τ. και τη Τρόικα και θεωρούν ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ όποιες διαβουλεύσεις ο Γιώργος Παπανδρέου είχε μυστικά από τον λαό της Ελλάδας.

Ο σημερινός πρωθυπουργός της Ελλάδας Αντώνης Σαμαράς είναι το ίδιο ένοχος για ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Λουκά Παπαδήμο.

Επιθυμούμε να ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΣΑ η υποθεση ώστε να βγει η Ελλάδα από τον ΕΦΙΑΛΤΗ μιας ακόμα ΤΕΧΝΗΤΗΣ κρίσης.

O Γιώργος Παπανδρέου και ο Λουκάς Παπαδήμος είναι ένοχοι εσχάτης προδοσίας για τους παρακάτω λόγους:

1. Ήταν επικεφαλείς της συνομωσίας να οδηγήσουν τον ελληνικό λαό στο να πληρώσει τη ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ και ΑΠΕΧΘΕΣ δημόσιο χρέος της Ελλάδας στο Δ.Ν.Τ. και στη Τρόικα. Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο το χρέος μπορεί να διαγραφεί ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ.

2. Είναι υπεύθυνοι για συμφωνίες που δηλώνουν ότι ελληνικοί εθνικοί θησαυροί θα ΠΟΥΛΗΘΟΥΝ για να εξοφληθεί το δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος κατασκευάστηκε εν μέρει από τον Λουκά Παπαδήμο.

3. Ο Λουκάς Παπαδήμος είναι μέλος της επιτροπής Trilateral και της λέσχης Builderberg. Αυτές οι δύο αντιπροσωπεύουν τη νέα παγκόσμια τάξη και είναι ανθελληνικές σε περιεχόμενο. Συγκεκριμένα αυτές οι δύο λέσχες ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ολόκληρα κράτη και οικονομίες κρατών, και είναι διάσημες γενικά για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

4. Ο λαός της Ελλάδας, είναι μια περήφανη φυλή, και έχει ενωθεί στο παρελθόν κατά κάθε δυνάστη. Αντιστεκόμαστε στην οικονομική τρομοκρατία που επιβάλλεται σε μας και έχουμε ΚΑΘΕ δικαίωμα να ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ εναντίον της με κάθε μέσο. Το σύνταγμά μας το αναφέρει ΞΕΚΑΘΑΡΑ - Η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων.

Τα άρθρα του ελληνικού συντάγματος που παραβιάζονται είναι τα παρακάτω:

Άρθρο 4
Άρθρο 5
Άρθρο 5α
Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 11
Άρθρο 22
Άρθρο 23
Άρθρο 24
Άρθρο 25

Επίλογος:
Η συνεχής άρνηση της κύρηξης όλου του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ χρέους ώς επαχθούς, και ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ διαγράψιμου παραβιάζει ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ το σύνταγμα και ΣΚΟΤΩΝΕΙ κάθε Έλληνα πολίτη.

Όλοι οι διεφθαρμένοι πολιτικοί και οι συνεργοί τους θα έπρεπε να ΔΙΚΑΣΤΟΥΝ είτε από λαϊκά δικαστήρια ή από τη (πιθανότατα) διεφθαρμένη δικαιοσύνη.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΑΝ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ!

Εάν θέλεις να πάρεις μέρος ΔΥΝΑΜΙΚΑ στον ΑΓΩΝΑ ενάντια στη διαφθορά στην Ελλάδα, μπορείς να υπογράψεις την αίτηση που δημιούργησα εδώ:

The traitorous government of George Papandreou led to today's financial dictatorship ruled by banker Loukas Papademos, and present prime minister Antonis Samaras with the «aid» of Vaggelis Venizelos, and Fotis Kouvelis.

CORRUPT politicians have subjected the citizens of Greece to a LETHAL financial crisis, and that according to the constitution of Greece is a reason for public courts because it offends the greek conviction and the greek's love of democracy.

Greece gave BIRTH to the term democracy, and the constant thefts of the public wealth have been commited by traitorous greek politicians and businessmen, that were NEVER TRIALLED.

Greece has every right based on greek legislation to consider the CONSTRUCTED public debt that SPECIFIC politicians created as ONEROUS.

The deletion of the debt is the ONLY solution for Greece's economy to start working again without SUICIDES, UNEMPLOYMENT, LETHAL SALARY and PENSION reductions, and elevated goods prices.

The following people that signed this petition declare that they DO NOT wish ANY negotiation with I.M.F. and Troika and consider every secret meeting that George Papandreou had UNCONSTITUTIONAL, and that includes Greece's present prime minister Antonis Samaras.

Current prime minister of Greece Antonis Samaras is as guilty for HIGH TREASON as George Papandreou.

We wish that this case is HEARD IMMEDIATELY in order for Greece to come out of the NIGHTMARE of another CONSTRUCTED crisis.

Antonis Samaras, George Papandreou and Loukas Papademos should be charged with the crime of high treason for the following reasons:

1. They were in charge of the conspiracy to lead the greek people to pay the I.M.F.'s and Troika's CONSTRUCTED and DUBIOUS alleged debt of Greece. According to greek law the debt can be deleted COMPLETELY.

2. They are responsible for treaties that state that greek national treasures are SOLD to pay the debt. The debt was co-constructed by Loukas Papademos.

3. Loukas Papademos is a member of the Trilateral commission and Builderberg club. Those two clubs represent the new world order and are anti-greek in content. Those groups in particular DESTROY whole countries and economies, and are well known for their crimes against humanity in general.

4. People of Greece, is a proud race, and has united in the past against oppression of any kind. We oppose the financial terrorism that is inflicted to us and we have EVERY right to FIGHT against it by all means. Our constituion CLEARLY refers to it -Compliance to the greek constitution is based on greek's patriotism.

The articles of the greek constitution that are VIOLATED are the following:

Article 4
Article 5
Article 5a
Article 6
Article 7
Article 11
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25

Afterword:
The continuing denial of declaring the whole CONSTRUCTED debt as onerous, and FULLY DELETABLE violates CRIMINALLY the constitution and DISTURBS every one in Greece.

All corrupt politicians and their colleauges should be TRIALLED either by public committees or the (probably) corrupted greek penal code.

EVERYONE IN GREECE IS UNITED AS ONE FIST AGAINST THE FINANCIAL DICTATORSHIP!

If you want to ACTIVELY join us in FIGHTING the corruption in Greece, you may sign the petition I created here:

Sign this petition

[?]
Verify (check then click Sign) [?]

GoPetition respects your privacy.

Petition tags: