Target:
Minister-president Rutte, Ministers Verhagen en Schultz
Region:
Netherlands
Website:
www.urkbriest.nl

Windpark Noordoostpolder heeft het groene licht gekregen. Dit ondanks het feit dat het park niet democratisch tot stand is gekomen, er nauwelijks lokaal draagvlak ivoor is, de nieuwe generatie wind-torens nauwelijks getest zijn en 1 miljard subsidie nodig is om het windpark te onwikkelen.

Teken vandaag nog deze petitie en stop WINSTPARK NOORDOOSTPOLDER!


Excellenties,

Samen met vele anderen ben ik diep teleurgesteld in de beslissing van uw kabinet om de vergunning voor Windpark Noordoostpolder af te geven. Nog geen jaar geleden zei Mark Rutte: “Die malle windmolens draaien niet op wind, ze draaien op subsidie.” Desondanks heeft het kabinet het groene licht gegeven voor een industrieel windpark in het hart van Nederland. Ik meen dat uw regering hiermee een onaanvaardbaar politiek, maatschappelijk en sociaal risico neemt en u uw reputatie als bewindvoerder op het spel zet.

Het windpark op en langs het beschermde IJsselmeer heeft nauwelijks lokaal draagvlak en zorgt voor veel maatschappelijke onrust.

Het windpark is niet democratisch tot stand gekomen. Toen er over de plannen werd beslist was de omvang niet bekend. Toen deze wel bekend was, was het te laat voor inspraak (in zoverre de buurgemeenten al iets hadden in te brengen).

Ik voel me als burger niet serieus genomen als ik hoor dat het park een miljard euro subsidie krijgt toegewezen. U heeft het laten gebeuren dat de komende vijftien jaar een miljard aan subsidies wegvloeit in de zakken van slechts 70 boeren en een energieleverancier. En dat niet eens vanuit de staatskas: vanaf 2015 draai ik er als consument via mijn energienota -welke met € 100 per jaar stijgt- rechtstreeks voor op.

De omwonenden (met name die uit Urk, een gemeenschap met meer dan 18,000 inwoners die straks in de schaduw van 86 ‘Euromasten’ leven) zijn nauwelijks serieus genomen. U zadelt hen en de inwoners van geheel midden Nederland op met vervuiling van de nu nog open horizon. Dit ondanks een geheel ander advies van de Rijksbouwmeester.

Met zichtafstanden van ca. 50 km in het IJsselmeergebied zullen de diverse lijnopstellingen overal nadrukkelijk zichtbaar en aanwezig zijn. De waarden van dit gebied (de uitgestrektheid, de ongestoorde vergezichten, de havensilhouetten, de duisternis en de rust ) gaan vergoed verloren. Het geplande megawindmolenpark betekent de dood voor het IJsselmeer in haar huidige vorm.

Het park komt op slechts 5 km afstand van het Unesco Werelderfgoed Schokland te liggen.

Het park bestaat deels uit 5 MW turbines waar nog nauwelijks ervaring mee is opgedaan, zeker niet in dichtbevolkte gebieden. Wat het effect van de bouwwerken is op de dijken, de omwonenden, en de flora en fauna is totaal onduidelijk.

De effectiviteit van dergelijke windparken is omstreden. Bovendien is dit gebied uitermate geschikt voor niet belastende vormen van duurzame energie. De vlakke polder is ideaal terrein voor een grootschalig zonnepark, het IJsselmeer voor thermische energie, terwijl het Markermeer gebruikt kan worden voor broodnodige energieopslag.

Ik verzoek u dringend dit onzalige plan af te blazen.

Sign this petition

[?]
Verify (check then click Sign) [?]

GoPetition respects your privacy.

Petition tags: , , , , , ,