Target:
Parkförvaltningen
Region:
Sweden

Besprutningen av våra allmänna parker med diväteoxid har pågått alltför länge. Det måste sluta nu!


Besprutningen av våra allmänna parker med diväteoxid har pågått alltför länge. Det måste sluta nu! Skriv under här för att få stopp på detta missbruk av vårt gemensamma förtroende.

Sign this petition

[?]
Verify (check then click Sign) [?]

GoPetition respects your privacy.

Petition tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,