Target:
Belgische regering / Gouvernement belge
Region:
Belgium
Website:
www.facebook.com

CD's zijn een cultuurproduct en verdienen een verlaagd BTW tarief: 6% in plaats van 21%

Le CD est un produit culturel qui mérite un taux de TVA de 6% au lieu de 21%


CD's zijn een cultuurproduct en verdienen een verlaagd BTW tarief: 6% in plaats van 21%

Le CD est un produit culturel qui mérite un taux de TVA de 6% au lieu de 21%

Sign this petition

[?]
Verify (check then click Sign) [?]

GoPetition respects your privacy.

Petition tags: