Target:
parents
Region:
Croatia
Website:
kizzy7.blog.hr

trenutno svaki učitelj i profesor ima pravo odlučivanja po kojim će udžbenicima predavati nastavu, te je u školama nastao pravi kaos sa knjigama


tražimo da se donese zakon da bi se barem na nivou svake škole koristili isti udžbenici, kako bi se olakšala razmjena među učenicima, odnosno kako bi braća mogla koristiti udžbenike od starije braće i sestara

Sign this petition

[?]
Verify (check then click Sign) [?]

GoPetition respects your privacy.

Petition tags: , , ,