Target:
Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων
Region:
Greece
Website:
stisepalxeis.blogspot.com

Προκειμένου νὰ περιορισθοῦν οἱ ἀντιδράσεις τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν στὸν ἐπιχειρούμενο περιορισμὸ τῶν ἀτομικῶν, κοινωνικῶν καὶ συνδικαλιστικῶν δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν, ἡ συνθήκη τοῦ Σένγκεν, ἡ ὁποία, παρὰ τὶς μεγάλες ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ, ἐκυρώθη ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων δίχως τὴν ἀπαιτουμένη ἀπὸ τὸ Σύνταγμα πλειοψηφία, προέβλεπε ὡς προϋπόθεσι γιὰ τὴν ἐφαρμογή της, τὴν ψήφισι, στὰ κράτη-μέλη, ἐσωτερικοῦ νόμου γιὰ τὴν προστασία (;) τῶν πολιτῶν ἀπὸ τὴν ἠλεκτρονικὴ ἀρχειοθέτησι (φακέλλωμα).

Στὰ πλαίσια αὐτὰ καὶ σὲ ἐφαρμογὴ τῆς σχετικῆς ὁδηγίας 95/46 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐψηφίσθη στὴν χώρα μας ὁ ν. 2472/97 μὲ τὸν ψευδεπίγραφο τίτλο «Προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρος».

Στὴν πραγματικότητα, μὲ τὸν νόμο αὐτόν, μεταξὺ ἄλλων:
1. Νομιμοποιεῖται ἡ συγκέντρωσις καὶ ἐπεξεργασία κάθε δεδομένου προσωπικοῦ χαρακτῆρος καὶ μάλιστα εὐαισθήτων δεδομένων, τόσο ἀπὸ δημοσίους ὅσο καὶ ἀπὸ ἰδιωτικοὺς φορεῖς
2. Ἐπιτρέπεται ἡ ἐλευθέρα διαβίβασις τῶν ἀνωτέρω δεδομένων στὶς χῶρες τῆς Ε.Ε. καὶ μὲ προϋποθέσεις σὲ τρίτες χῶρες (π.χ. Η.Π.Α.)
3. Παραβιάζονται κατάφωρα τὸ Σύνταγμα καὶ διεθνεῖς συμβάσεις, οἱ ὁποῖες ἐπιβάλλουν τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν προστασία τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς καὶ τῆς ἐλευθέρας δράσεως τῶν πολιτῶν

Ὁ ἰσχυρισμός, στὴν ἀπάντησι (Ἀρ. Πρωτ. 10291/346/Φ 90022) τῆς ὑπουργοῦ Ἀπασχολήσεως καὶ Κοινωνικῆς Προστασίας κας Φανῆς Πάλλη-Πετραλιᾶ στὴν ὑπ’ ἀριθμ. 10116/10.4.08 ἐρώτησι τῆς Βουλῆς, ἡ ὁποία ἀναφέρεται στὶς νέες κάρτες κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως καὶ στὴν καθιέρωσι τοῦ Α.Μ.Κ.Α. (Ἀριθμοῦ Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως), ὅτι «Τὸ ἐκδιδόμενο παραστατικὸ τοῦ ἀριθμοῦ μητρώου θὰ εἶναι σύμφωνο μὲ τὶς ἀρχές ποὺ ἐπιβάλλουν τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν», εἶναι ἀνυπόστατος.

Ὁ καθηγητὴς τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Γεώργιος Κουμάντος καὶ ὅλος ὁ ὑπεύθυνος νομικὸς κόσμος τῆς χώρας μας, ἔχουν ἀποφανθῆ ὅτι, καμμία προστασία γιὰ τὸν πολίτη δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξη ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρος καὶ μὲ κανένα νόμο, διότι ἡ πρόοδος τῆς τεχνολογίας καὶ τῆς ἐπιστήμης τῆς Πληροφορικῆς, πάνω στὴν ὁποία στηρίζεται καὶ ἡ συνθήκη Σένγκεν, εἶναι τόσο τρομακτική, ὥστε καμμία νομικὴ σκέψις νὰ μὴ μπορῆ νὰ τὴν προφθάση.

Ἡ ἔκδοσις ἠλεκτρονικῶν καρτῶν οἱασδήποτε μορφῆς παραβιάζει τὰ θεμελιώδη ἀτομικά μας δικαιώματα καὶ ἀποτελεῖ σοβαρωτάτη ἀπειλὴ κατὰ τοῦ ἀπορρήτου καὶ ἀπαραβιάστου τῆς ἰδιωτικῆς σφαίρας τῆς προσωπικότητος, κατὰ παράβασιν τῶν ἄρθρων 2 §1, 5 §1 καὶ 9 τοῦ Συντάγματος.

Ὁ Ἑνιαῖος Κωδικὸς Ἀριθμὸς Μητρώου (Ε.Κ.Α.Μ.), ὁ ὁποῖος θὰ ἐμπεριέχεται στὶς κάρτες αὐτές, ἀποτελεῖ ἕνα κλειδὶ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος καὶ ἐξαρτήσεως ἀπὸ ἕνα σύστημα, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ ἀσκῆ οἱασδήποτε μορφῆς πίεσι κατὰ τοῦ ἀτόμου, παραβιάζοντας τὴν ἐλεύθερη δρᾶσι τῶν πολιτῶν.

Οἱ ὑποχωρήσεις καὶ ὁ ἐθισμός μας στὰ προμελετημένα στάδια καὶ στόχους τῆς μυστικῆς «Ἀρχῆς», ἔχουν ἤδη συνέπειες ἐπάνω μας, καθ’ ὅτι παρατηρεῖται ἄμβλυνσις τῆς δυνάμεως ἀντιστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.


Οἱ ὑπογράφοντες τὸ ἀνωτέρω κείμενο ἀξιώνουμε τὰ ἀκόλουθα:

1. Τὴν ἀναπομπὴ στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν «Προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρος». Ὁ ψηφισθεὶς νόμος 2472/10-4-97 κατοχυρώνει τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο!

2. Τὴν ἀναπομπὴ στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων τοῦ νομοσχεδίου κυρώσεως τῆς Συνθήκης τοῦ Σένγκεν, ἡ ὁποία ἐτέθη σὲ ἰσχύ, κατὰ παράβασιν θεμελιωδῶν ἄρθρων τοῦ Συντάγματος, μὲ τὸν νόμο 2514/27-6-97.

3. Τὴν ἄμεση ἀφαίρεσι τοῦ μικροεπεξεργαστοῦ (microchip) ἀπὸ τὰ νέα διαβατήρια.

4. Τὴν ἀκύρωσι τῆς ἐπικειμένης ἐκδόσεως ἠλεκτρονικῶν καρτῶν οἱασδήποτε μορφῆς.

5. Τὴν μὴ καθιέρωσι τοῦ Ε.Κ.Α.Μ. (Ἑνιαίου Κωδικοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου).

Sign this petition

[?]
Verify (check then click Sign) [?]

GoPetition respects your privacy.

Petition tags: , , , , ,