Target:
Human Right for Viet Nam
Region:
Vietnam

Ngày 24.09.1982 nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã ký kết xin tham gia, thi hành nhiều công ước quốc tế, trong đó có Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị cũng như Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Nhưng trong thực tế, nhà Nước CSVN không những không tôn trọng, mà còn đưa ra những bộ luật hoàn toàn đi ngược lại với tinh thần của bản Công Ước Quốc Tế.

Chẳng hạn như điều 4 hiến pháp năm 1992 của nước CHXHCNVN qui định đảng CSVN được độc quyền lãnh đạo đất nước và xã hội; điều 88 bộ luật hình sự nhằm ngăn cấm quyền tự do Ngôn Luận; luật báo chí, luật xuất bản không cho phép báo chí và nhà xuất bản tư nhân hoạt động; luật đất đai qui định nhà nước độc quyền sở hữu vv…


Chúng tôi tha thiết kêu gọi toàn dân VN, những người yêu nước, yêu chuộng tự do, nhân quyền cùng ký tên tham gia cuộc khiếu kiện. Chúng ta cùng đưa sự kiện này ra trước Liên Hiệp Quốc và dư luận quốc tế.

Trân trọng kính chào đồng bào.

Sign this petition

[?]
Verify (check then click Sign) [?]

GoPetition respects your privacy.

Petition tags: