Target:
Filoloski fakultet u Beogradu
Region:
Serbia

Usled velikog interesovanja za bezuslovni upis cetvrte godine, a vrlo malo preciznih informacija o istom, pokrecemo ovu anketu koja bi posluzila kao pokazatelj broja studenata kojima bi bezuslovni upis veoma pomogao.

Pitanja o kojima se vodi najveci broj polemika ticu se prenosenja ispita sa druge godine, kao i o eventualnom prelasku na budzet studenata koji bi redovnim upisom inace stekli to pravo.


Mi, dole potpisani, zeleli bismo da Vam ovim putem ukazemo na veliku zainteresovanost studenata za odobravanje bezuslovnog upisa cetvrte godine, i da Vam uputimo molbu da odobrite i prenosenje ispita sa druge godine, kao i to da, ako je ikako moguce, uzmete u obzir studente koji bi redovnim upisom ili revizijom upisa stekli pravo na finansiranje iz budzeta i omogucite im to.

I na kraju, molimo Vas da ne menjate status studenata koji se finansiraju iz budzeta a iskoristili bi bezuslovni upis.

Najlepse hvala.
Petition tags: