Target:
Politika, mediji, internet
Region:
Croatia
Website:
titotudman.bloger.hr

POLITIKA MEDIJI INTERNET


PETICIJA ZA SLOBODU BLOGERA

kojom mi dolje potpisani dajemo punu potporu svim ljudima za njihovu punu slobodu izražavanja misli, govora i javnog nastupa, a istovremeno osuđujemo svaki pokušaj ili akt koji je u suprotnosti s time odnosno Ustavom RH u koje se navodi:


Članak 38.
Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli.
Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja.
Zabranjuje se cenzura.
Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji.
Jamči se pravo na ispravak svakomu komu je javnom viješću povrijeđeno Ustavom i zakonom utvrđeno pravo.

Članak 24.
Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanoga, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga.

Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode.

Peticija se može potpisati i nickom.

Sign this petition

[?]
Verify (check then click Sign) [?]

GoPetition respects your privacy.

Petition tags: , , , , , , , , , ,