Target:
Prezydent RP Lech Kaczyński
Region:
Poland

List otwarty Polskich Emigrantów z Wielkiej Brytanii i Irlandii do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wystąpienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego


Do Janusza Kochanowskiego

Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowny Panie

My, Polki i Polacy, pracujący w Wielkiej Brytanii i Irlandii, zwracamy się prośbą o pomoc w ochronie naszych praw obywatelskich, naruszonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas konferencji prasowej w Londynie, dnia 7.11.06. Prezydent Lech Kaczyński wypowiedział następujące, mocno uderzające w naszą godność osobistą słowa:

“Wierzę, że jest pewna liczba ludzi, nie tylko z Polski, lecz z innych krajów Unii Europejskiej, którzy są w sposób naturalny nieporadni, nieudaczni, (helpless, feckless) ale w poszukiwaniu lepszego życia wyjeżdżają za granicę i obecnie Zjednoczone Królestwo jest krajem ich wyboru. Polska nie uchyla się od odpowiedzialności za swoich obywateli.”
oraz:
“Wiemy, że są tacy, którym udało się w Zjednoczonym Królestwie, którzy mają pracę i dobrze im się wiedzie, szczególnie biorąc pod uwagę różnice między wynagrodzeniem w Zjednoczonym Królestwie i w Polsce. Ale ci ludzie są w Polsce zarejestrowani jako bezrobotni, a wiec żyją w fikcji, podwyższając statystykę bezrobocia w Polsce.”

(wypowiedź ta, podana przez Daily Mail odbiła się również niekorzystnym dla nas, Polaków, echem w innych czołowych gazetach brytyjskich, jak The Times czy The Guardian):

Powyższe wypowiedzi, padające z ust najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej, pozostają w rażącej sprzeczności z artykułem 30. Konstytucji, stanowiącym iż: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.”

a także artykułem 47. w myśl którego “Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.”
Przytłaczająca większość Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii i Irlandii to wykwalifikowani i wysoko cenieni pracownicy, z powodzeniem konkurujący na tutejszym rynku pracy. Nie zgadzamy się na określanie nas mianem nieudaczników - jest to obraźliwe i niezgodne z prawdą oraz przyczynia się do tworzenia negatywnego wizerunku Polaków za granicą. Protestujemy tez przeciwko bezpodstawnym zarzutom zwiększania statystyki bezrobocia w Polsce. Stawiają one setki tysięcy uczciwie i ciężko pracujących ludzi (dodatkowo wspierających gospodarkę Polski poprzez przesyłanie części zarobków bliskim w Kraju) w randze oszustów.

Czy słowa takie przystoją Prezydentowi, którego konstytucyjnym obowiązkiem jest stanie na straży praw i interesów obywateli?

Piszemy ten list w nadziei, że istnieją jeszcze w Polsce instytucje, które staną po stronie prawa i sprawiedliwości (tych pisanych małymi literami).

Prosimy o doręczenie niniejszego listu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu od którego oczekujemy odpowiedzi i cofnięcia nieprawdziwych i krzywdzących słów.

Sign this petition

[?]
Verify (check then click Sign) [?]

GoPetition respects your privacy.

Petition tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,