Active petitions in over 75 countries Follow GoPetition

Sluta bespruta våra allmänna parker

Petition published by Sven-Petter Lingonhuva on Sep 04, 2001
Target: Parkförvaltningen
Region: Sweden

Petition Background (Preamble):

Besprutningen av våra allmänna parker med diväteoxid har pågått alltför länge. Det måste sluta nu!

Petition:

Besprutningen av våra allmänna parker med diväteoxid har pågått alltför länge. Det måste sluta nu! Skriv under här för att få stopp på detta missbruk av vårt gemensamma förtroende.

The Sluta bespruta våra allmänna parker petition to Parkförvaltningen was written by Sven-Petter Lingonhuva and is in the category Environment at GoPetition. Contact author here. Petition tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tell | Map | Signatures | Views | Bookmark | Banners | Link | Tip Jar | Sponsor
Click here to Like this petition or Add/View Comments