Active petitions in over 75 countries Follow GoPetition

Kiện CSVN vi phạm nhân quyền có hệ thống

Petition published by DanViet on Dec 20, 2008
833 Signatures 
Target: Human Right for Viet Nam
Region: Vietnam

Petition Background (Preamble):

Ngày 24.09.1982 nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã ký kết xin tham gia, thi hành nhiều công ước quốc tế, trong đó có Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị cũng như Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Nhưng trong thực tế, nhà Nước CSVN không những không tôn trọng, mà còn đưa ra những bộ luật hoàn toàn đi ngược lại với tinh thần của bản Công Ước Quốc Tế.

Chẳng hạn như điều 4 hiến pháp năm 1992 của nước CHXHCNVN qui định đảng CSVN được độc quyền lãnh đạo đất nước và xã hội; điều 88 bộ luật hình sự nhằm ngăn cấm quyền tự do Ngôn Luận; luật báo chí, luật xuất bản không cho phép báo chí và nhà xuất bản tư nhân hoạt động; luật đất đai qui định nhà nước độc quyền sở hữu vv…

Petition:

Chúng tôi tha thiết kêu gọi toàn dân VN, những người yêu nước, yêu chuộng tự do, nhân quyền cùng ký tên tham gia cuộc khiếu kiện. Chúng ta cùng đưa sự kiện này ra trước Liên Hiệp Quốc và dư luận quốc tế.

Trân trọng kính chào đồng bào.

The Kiện CSVN vi phạm nhân quyền có hệ thống petition to Human Right for Viet Nam was written by DanViet and is in the category Human Rights at GoPetition. Contact author here. Petition tags:

Tell | Map | Signatures | Views | Bookmark | Banners | Link | Tip Jar | Sponsor
Click here to Like this petition or Add/View Comments