Active petitions in over 75 countries Follow GoPetition

Ki ten ung ho chu quyen Viet Nam o Quan dao Hoang Sa, Truong Sa va cam ket bao ve dieu do

Petition published by Tran Duc on Jul 19, 2007
535 Signatures 
Target: Chu quyen Viet Nam
Region: Vietnam

Petition Background (Preamble):

Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam từ lâu đời. Hai quần đảo này là đất của Tổ quốc Việt Nam, mà một tấc đất của Tổ quốc là một tài sản vô giá của dân tộc ta. Tuy nhiên, các nước xung quanh, đặc biệt là Trung Quốc, luôn luôn cố gắng xâm phạm, lấn chiếm hai quần đảo này và họ đã chiếm quần đảo Hoàng Sa.

Chúng ta phải bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở hai quần đảo này bởi vì để mất một tấc đất cũng là có tội lớn với tổ tiên, đất nước.

Petition:

Chúng tôi, những người kí vào đây cam kết công nhận và bảo vệ chủ quyền đất nước Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng mọi giá, kể cả hi sinh xương màu của mình.

The Ki ten ung ho chu quyen Viet Nam o Quan dao Hoang Sa, Truong Sa va cam ket bao ve dieu do petition to Chu quyen Viet Nam was written by Tran Duc and is in the category Politics at GoPetition. Contact author here. Petition tags: , , ,

Tell | Map | Signatures | Bookmark | Banners | Link | Tip Jar | Sponsor
Click here to Like this petition or Add/View Comments